Pisara tuotetakuu

Kun hankit uuden kiintokalusteen, haluat varmasti, että ne kestävät pitkään. Niin mekin. Lamiwood-materiaalista valmistettujen Pisara-kylpyhuonekalusteiden kosteudensietoon on panostettu paljon. Vuosien tuotekehitystyön ja testauksen jälkeen uskallamme luvata, että uusi kalusteesi säilyy hyväkuntoisena yli vuosikymmenen.  

10 vuoden kestävyystakuu Pisara kylpyhuonekalusteet

Takuuehdot

Koskee 1.10.2021 jälkeen ostettuja tuotteita

Opdeco tarjoaa Pisara kylpyhuonekalusteille ja niiden osille kuluttajalainsäädäntöön perustuvien oikeuksien lisäksi pidennetyn kymmenen (10) vuoden takuun toimituspäivästä lukien. Kalusteisiin saa­tavien sähkö- ja valaistustuotteiden osalta sovelletaan kahden (2) vuoden takuuaikaa.

Korvattavia osia ovat kalusteiden ja kaappien rungot, etulevyt ja ovet, laatikot ja kiskojärjes­telmät, saranat, helat ja vetimet, sekä altaat (pl. Tapwell-altaat, joiden osalta sovelletaan val­mistajan omia takuuehtoja). Takuun piiriin eivät kuulu kolmansien osapuolten toimittamat tuotteet kuten hanat, pohjaventtiilit, pyyhekuivaimet tms. Näiden osalta sovelletaan valmistajien omia takuuehtoja.

Takuu ei koske kuluvia ja säännöllistä huoltoa vaativia osia kuten tiivisteitä, lamppuja, hanasuuttimia tms. Takuu ei kata naarmuja tms. päivittäiskäytön normaalia kulumaa, eikä vahinkojen aiheuttamia jälkiä.

Vialliset osat korvataan samalla tuotteella tai vastaavalla tuotteella sen hetkisestä valikoimasta. Pidennettyyn takuuseen kuuluu vain itse tuote. Asennuskuluja ja muita kuluja korvataan lainsäädännön puitteissa.

Takuu edellyttää, että asennus- ja hoito-ohjeita noudatetaan, ja että putki-, vesi- ja sähköasennukset tekee ammattilainen voimassa olevia sääntöjä ja normeja noudattaen. Mikäli tuotteessa havaitaan valmistusvirhe tai kuljetusvaurio, on reklamaatio tehtävä ennen asennusta.

Takuu ei kata onnettomuuksista tai kylmyydestä johtuvia vaurioita. Takuu raukeaa, mikäli tuotteita käytetään käyttötarkoituksesta poikkeavasti, tai niiden rakenteeseen tehdään muutoksia.

Ajantasaiset yhteystiedot takuukyselyitä varten sekä asennus- ja hoito-ohjeet ovat saatavilla verkkosivuiltamme: opdeco.fi ja pisarafinland.fi.