Rekisterin nimi
Pisara Finland – asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot
OPDECO Oy
Tammiston kauppatie 27, 01510 Vantaa
sähköposti: opdeco@opdeco.fi
Y-tunnus 2158850-1

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään yrityksen tuotteiden tarjoamiseksi asiakkaille sekä asiakassuhteen hoitamiseksi, tilausten toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin. Tietoja käsitellään asiakkaan ja palveluntarjoajan väliseen asiakassuhteeseen, sivuston käyttöön tai asiakkaan erilliseen nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Sähköpostiosoitetta käytetään tuotteidemme markkinointiin ja uutiskirjeiden lähettämiseen, uusien asiakkuuksien yhteydessä kysymme käyttäjän lupaa sähköpostilistallemme liittämiseen.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän itsensä antamat tiedot kuten, nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, toimitusosoite, yritysasiakkaiden y-tunnus, maksu- ja maksutapatiedot, tunnistamistiedot kuten henkilötunnus luottosopimusta tehtäessä asiakkaan tunnistamiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Käyttäjän itsensä antamat tiedot ja yrityksen julkiset rekisteritiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille kolmansille osapuolille lukuun ottamatta kotisivupalvelimen teknistä ylläpitäjää (jäljempänä Robodog Oy), maksupalvelun tarjoajaa, tavarantoimittajana toimivaa yritystä, kuljetusyritystä, jolla tilaus toimitetaan, tilitoimistoa ja -tarkastajaa.

Tietojen suojauksen periaatteet

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja- asetuksen mukaisesti.

Tietokantaan on pääsy vain osalla OPDECO Oy:n ja Robodog Oy:n ja Seravo Oy:n työntekijöillä.

Henkilötietojen säilytysajat, rekisterin pitäminen

Asiakastiedot on tallennettu Opdecon asiakasrekisteriin. Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomalta pääsyltä ja laittomalta käsittelemiseltä. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi. Kirjanpitoa ja kuluttajankauppaa koskevassa lainsäädännössä asetettujen velvollisuuksien hoitaminen ja toteuttaminen edellyttävät, että joitain henkilötietoja säilytetään, vaikka asiakassopimus olisi päättynyt. OPEDCO huolehtii sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, että henkilötietojen käsittelyn tarkoitukseen nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja ei säilytetä.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on oikeus pyytää omat tietonsa nähtäväksi ja vaatia virheellisten korjaamista. Asiakkaan pyynnöstä häntä koskevat tiedot voidaan poistaa rekisteristä, mikäli lainsäädäntö ei sitä estä (esim. kirjanpitolaki). Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille suoramarkkinointia varten, mutta henkilötietolain mukaisesti asiakkaalla on oikeus erikseen kieltää tietojen luovutus.

3. osapuolen palvelut

Käyttämämme 3. osapuolen toimijat ovat sitoutuneet toimimaan vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Laskutukseen käytämme Heeros-laskutusohjelmaa ja kirjanpitoon Visma Netvisor-palvelua. Emme käytä laskuihin sisältyviä henkilötietoja suoramarkkinointiin. Välitämme tietoja myös seuraaville kolmansille osapuolille: Analytiikkakumppaneille, kuljetusliikkeelle kun toimitus on valittuna asiakkaan valitsemaan toimitusosoitteeseen, tuotteen toimittajalle suoratoimitustuotteita tilattaessa, perintäyhtiölle laskun erääntyessä ja siirtyessä perintään.

Tiedottaminen tietomurroista

Tiedotamme mahdollisista tietomurroista kaikille asianosaisille ja tietosuojaviranomaiselle tietosuoja- asetuksen mukaisesti.

Mahdolliset muutokset

Palvelumme ja lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti, joten pidätämme oikeuden muuttaa tietosuojaselostetta. Merkittävistä muutoksista tietosuojaselosteeseen ilmoitetaan asiakkaille ehtojen päivityksen yhteydessä.

Yhteydenotot

Yksityisyyteen, tietosuojaselosteeseen ja tietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä sähköpostitse opdeco@opdeco.fi.

Evästeet